How can we help you?

Image Alt
 > Hišni red

Povzetek hišnega reda

Obiski

Dom je odprt za obiske od 8.00 do 19.30 ure. Zunaj časa, določenega za obiske, lahko svojci pridejo v Dom v soglasju z nadzorno medicinsko sestro. Obiskovalce prosimo, da med obiski upoštevajo navodila osebja, da lahko delo nemoteno poteka, poleg tega jih prosimo da upoštevajo želje in počutje stanovalcev.

Skupinski obiski so možni po predhodnem dogovoru in se posebej evidentirajo.

Dnevni obroki

Spremstvo

Dom je odprt za obiske od 8.00 do 19.30 ure. Zunaj časa, določenega za obiske, lahko svojci pridejo v Dom v soglasju z nadzorno medicinsko sestro. Obiskovalce prosimo, da med obiski upoštevajo navodila osebja, da lahko delo nemoteno poteka, poleg tega jih prosimo da upoštevajo želje in počutje stanovalcev.

Skupinski obiski so možni po predhodnem dogovoru in se posebej evidentirajo.

Pošljite povpraševanje

V primeru nenujnega spremstva stanovalca/ke lahko spremljajo svojci ali osebje Doma za plačilo po veljavnem ceniku.

Informacije

Informacije o:
sprejemu vam posreduje socialna delavka vsak delavnik od 8.00 – 14.00 Ure

  • Socialna delavka : Špela Mohar
  • Tel. št.: 08/ 200 97 05
  • e- mail: sociala.ribnica@mavidagroup.si

splošnem zdravstvenem stanju vam posreduje vsak dan nadzorna medicinska sestra. V 1. nadstropju na tel. št. 041 935 784 ali 031 935 732. Ostala nadstropja – 2., 3. in 4. na tel. št. 041 935 732. Po predhodnem dogovoru pa se lahko svojci zglasite tudi osebno pri vodji zdravstvene nege in oskrbe.

  • Vodja službe zdravstvene nege in oskrbe: Suzana Štupica
  • Tel št.: 08/ 200 97 06
  • e-mail: vzno.ribnica@mavidagroup.si

prehrani vam posreduje vodja kuhinje.

  • Vodja kuhinje Kaplan Nataša
  • Tel. št.: 08/200 97 15
  • e-mail: kuhinja.ribnica@mavidagroup.si

Na spodnji povezavi si lahko preberete in prenesete celoten hišni red Doma starejših občanov Ribnica.

Pritožbene poti

Spoštovani stanovalci/ke in svojci,

ker si želimo, da bi bili z našim delom zadovoljni in ker imate tudi vi pravico do izražanja lastnih mnenj, komentarjev in pritožb, bi vas s tem obvestilom, na spodnji povezavi, radi seznanili s potmi pritožb, pobud, ugovora in pohval.

V kolikor niste zadovoljni z delom/storitvijo Doma starejših občanov Ribnica, se lahko kadarkoli obrnete na strokovnega delavca. V kolikor nesporazuma ni mogoče odpraviti, se lahko obrnete na prokuristko zavoda.

Obvestilo o video nadzoru

Spoštovani obiskovalci,

na vseh lokacijah doma obstaja videonadzor zaradi zagotavljanja varnosti. Nameščene kamere omogočajo nadzor nad vstopom nepooblaščenih oseb v prostore Doma, nadzor v zvezi z varovanjem premoženja Doma, življenja, zdravja in premoženja zaposlenih, stanovalcev in obiskovalcev.

Notranja pot za prijavo kršitve in zaščita prijavitelja

Namen instituta notranje prijave je, da se vodstvo (delodajalec) preko zaposlenih oziroma drugih oseb, ki delujejo znotraj delovnega okolja, seznani z morebitnimi kršitvami, do katerih prihaja v delovnem okolju, in predvsem, da se kršitve primarno ugotovijo in odpravijo znotraj samega delovnega okolja.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.