How can we help you?

Image Alt
 > Hišni red

Povzetek hišnega reda

Obiski

Dom je odprt za obiske od 8.00 do 19.30 ure. Zunaj časa, določenega za obiske, lahko svojci pridejo v Dom v soglasju z nadzorno medicinsko sestro. Obiskovalce prosimo, da med obiski upoštevajo navodila osebja, da lahko delo nemoteno poteka, poleg tega jih prosimo da upoštevajo želje in počutje stanovalcev.

Skupinski obiski so možni po predhodnem dogovoru in se posebej evidentirajo.

Dnevni obroki

Spremstvo

Dom je odprt za obiske od 8.00 do 19.30 ure. Zunaj časa, določenega za obiske, lahko svojci pridejo v Dom v soglasju z nadzorno medicinsko sestro. Obiskovalce prosimo, da med obiski upoštevajo navodila osebja, da lahko delo nemoteno poteka, poleg tega jih prosimo da upoštevajo želje in počutje stanovalcev.

Skupinski obiski so možni po predhodnem dogovoru in se posebej evidentirajo.

Pošljite povpraševanje

V primeru nenujnega spremstva stanovalca/ke lahko spremljajo svojci ali osebje Doma za plačilo po veljavnem ceniku.

Informacije

Informacije o:
sprejemu vam posreduje socialna delavka vsak delavnik od 7.00 – 15.00 Ure

  • Socialna delavka : Kristina Grebenc – Podobnik
  • Tel. št.: 08/ 200 97 05

splošnem zdravstvenem stanju vam posreduje vsak dan nadzorna medicinska sestra. V 1. nadstropju na tel. št. 041 935 784 ali 031 935 732. Ostala nadstropja – 2., 3. in 4. na tel. št. 041 935 732. Po predhodnem dogovoru pa se lahko svojci zglasite tudi osebno pri vodji zdravstvene nege in oskrbe.

  • Vodja službe zdravstvene nege in oskrbe: Damjana Deržek
  • Tel št.: 08/ 200 97 06

prehrani vam posreduje vodja kuhinje.

  • Vodja kuhinje Bojan Lipovac
  • Tel. št.: 08/200 97 15.

Na spodnji povezavi si lahko preberete in prenesete celoten hišni red Doma starejših občanov Ribnica.

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.