Delovna terapija

Delovna terapija je zdravstvena stroka, katere namen je dviganje kakovosti življenja stanovalca. S pomočjo namenskih aktivnosti vpliva na večanje samostojnosti stanovalca na naslednjih področjih človekovega delovanja in sicer:
Delovna terapija izhaja iz posameznika, njegovih želja, sposobnosti in potreb, se osredotoča na njihovo ožje in širše okolje in okupacijo kot temeljno terapevtsko prvino delovne terapije.

Smisel delovne terapije je, da stanovalec ostane aktiven na vseh nivojih človeškega funkcioniranja:
Naloga delovnega terapevta pa je, da ugotovi želje, potrebe, interese in sposobnosti posameznika in z izbiro različnih oblik dela omogoči posamezniku čim višjo stopnjo samostojnosti in neodvisnosti, ter s tem tudi dvig njegove kvalitete življenja.

Oblike obravnave:

»Jutri je najpomembnejša stvar v življenju, prihaja k nam tiho ob polnoči in upa, da smo se kaj naučili od včeraj.«Sergeja MASTNAK, dipl. delovna terapevtka, višja svetovalka