Socialna služba

Socialna služba opravlja svojo dejavnost že pred sprejemom v Dom, ko v prvih kontaktih s prosilci in njihovimi svojci seznanja z informacijami za sprejem. Bodoče stanovalce in njihove svojce pripravi na prihod v dom, da je ta čim prijetnejši in da je prilagoditev čim lažja.

Socialna delavka ureja sprejem v dom in pomaga pri nastanitvi, premestitvi ali odpustu. Stanovalcem pomaga pri ohranjanju socialne mreže in ustvarjanju nove. Sodeluje s svojci in z vsakim posameznikom opravi individualni načrt.