Zdravstveno medicinska oskrba

V okviru Doma deluje ekipa zdravnika, visokih/ višjih in srednjih medicinskih sester, bolničarjev negovalk in strežnic, ki načrtujejo, izvajajo, vodijo in nadzorujejo izvajanje zdravstvene nege stanovalcev.

V Dom prihaja zdravnik iz Zdravstvenega doma Ribnica, ostalo zdravstveno osebje, ki pomaga zdravniku, pa je zaposleno v Domu in je stanovalcem na voljo 24 ur na dan. V Dom prihaja 2- krat mesečno tudi zdravnik psihiater.

Želimo in trudimo se, da bi bili naši stanovalci in njihovi svojci zadovoljni in zdravi, kar dosegamo s prijaznostjo, potrpežljivostjo, ustrežljivostjo in seveda s strokovnostjo našega zdravstvenega in ostalega osebja.