How can we help you?

Image Alt
 > Sprejem v dom

Sprejem v dom

Za sprejem v dom lahko zaprosijo državljani RS, ki imajo prebivališče na območju RS in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v RS in so stari 65 let in več.
Sprejem poteka tako, da nam posredujete vso potrebno dokumentacijo, ki je navedena spodaj, nato pa vas mi kontaktiramo glede nadaljnjih informacij.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo,

zdravniško mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, ki ne sme biti starejše od meseca dni,

fotokopija osebnega dokumenta,

fotokopija zadnjega odrezka od pokojninskih ali drugih prejemkov,

izjava o solidarni odgovornosti za plačilo stroškov oskrbe,

obrazec – način plačila.

Obrazci:

Posamezen obrazec lahko prenesete s klikom na besedilo.

Zdravniško spričevalo za sprejem v Dom

Ob sprejemu morate predložiti tudi:

urejeno zdravstveno kartico z dodatnim zavarovanjem,

zdravstveni karton,

osebno izkaznico.

V primeru polne zasedenosti kapacitet doma, vašo posredovano vlogo, z vso zahtevano dokumentacijo, pregledamo in jo uvrstimo v čakalno listo po datumu prejema pošte.

Pri sprejemu v dom se upoštevajo tudi naslednji kriteriji:

vrstni red po prispetju prošnje oziroma dolžini čakalne dobe,

bližina stalnega bivališča uporabnika,

zdravstveno stanje uporabnika,

socialni razlogi, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost sprejema,

drugi razlogi, ki opravičujejo sprejem v dom.

cropped-logo-roza-mavida.png

Ob sprejemu, dom s stanovalcem ali skrbnikom sklene dogovor o obsegu, trajanju in plačevanju storitev. Informacije o sprejemu v dom vam posreduje socialna delavka doma.

 

Socialna delavka

socialna.sluzba@rive.si
Telefonska št.: 08 /200 97 05

Delavnik: 8.00-14.00

DSO Ribnica

V DSO Ribnica radi ustvarjamo trenutke veselja za naše stanovalce z zagotavljanjem oskrbe, ki je osredotočena nanje in prilagojena njihovim potrebam.

Začasen sprejem v dom

Začasen sprejem v dom je oblika institucionalnega varstva, ki je namenjena posameznikom, ki zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja, poškodbe, rehabilitacije po odpustu iz bolnice ali začasne odsotnosti svojcev, le ti potrebujejo celodnevno oskrbo. Začasen sprejem traja po dogovoru oziroma največ 30 dni.

Za začasen sprejem je potrebno priložiti enako dokumentacijo, kot pri običajnem sprejemu.

O začasnih sprejemih odloča komisija za sprejem, premestitev in odpust. Prednost pri sprejemu imajo uporabniki s stalnim bivališčem v UE Ribnica.

Ceniki

Pošljite povpraševanje

Če želite, lahko povpraševanju že priložite potrebne dokumente za sprejem, ni pa nujno potrebno.

    a

    Copyrights 2019 © Qode Interactive
    All Rights Reserved.